Otizm ve Asperger Sendromu

Otizm ve Asperger Sendromu

ÇOCUK

Asperger Sendromu Nedir?

Asperger sendromu çocukluk döneminde başlayan ve sosyal etkileşimi zorlaştıran bir sorundur. En önemli belirtileri aşırı içe kapanıklık, iletişim sorunu ve beceri zayıflığıdır. Genel özellikleri itibarı ile otizme benzer. Tıpkı otizm gibi, asperger sendromu da nedeni tam olarak bilinmeyen ve bir ömür yaşamı etkileyen bir rahatsızlıktır.

Asperger sendromu, Doktor Hans Asperger tarafından tanımlanmış ve otizminin dışında tutulmuştur. Otizmden farklı olarak dil ve konuşma becerisinde gelişim geriliği yoktur. Asperger sendromunun belirtileri, diğer otizm spektrum bozukluklarından farklı olarak genellikle kendini daha büyük çocuklarda göstermektedir.

Asperger Sendromu Tanısı

Genellikle 4-11 yaşları arasında Asperger sendromu tanısı konulmakta olup, Aspergerin tipik özellikleri olan sosyal etkileşimde bozukluk, tekrarlayıcı davranışlar, bilişsel gelişim eksikliği ve aşırı içe kapanıklık aranır. Çocuklar farklı ortamlarda gözlemlenir ve öğrenme tarzı, motor gelişim, güçlü ve güçsüz yanları ve bağımsız yaşam becerilerine bakılır. Yetişkinlere Asperger tanısı koymak daha zordur. Otizmde olduğu gibi Asperger sendromunda da erken tanı çok önemlidir.

asperger sendromu nedir

Asperger Sendromu Belirtileri

Yaşam boyu devam eden etkileri ile Asperger sendromu çocuk, genç ve yetişkinleri etkilemektedir. Rutini seven, sosyal becerilerinde zayıf olan Asperger sendromlu çocuklar 2 yaşından itibaren konuşmaya başlar. Bu özelliği ile de otizmden ayrılır. Okul öncesinde belirtileri ile yaşıtlarından ayrılan Asperger sendromlu çocuklarda görülen tipik özellikler şöyledir:

  • Konuşabilmelerine rağmen sohbeti başlatma ve sürdürmede zorluk yaşarlar.
  • Rutini sever, değişiklikten hoşlanmazlar.
  • Aşırı derecede içine kapanıktırlar.
  • Tekrarlayıcı davranışlar sergiler, tekdüze konuşurlar.
  • Karşısındaki konuşurken değişen ses tonunu anlamaz, esprileri algılayamazlar.
  • Konuşmalar resmi, göz kontağı zayıftır.
  • Bir iki konuda aşırı ilgili olup detaycı olabilirler.
  • Sevdiği konularda aşırı konuşur, tek taraflı sohbete dalarlar.
  • Motor becerilerinde yaşıtlarına göre öğrenme daha geç gerçekleşir.

Bu belirtilerden birisi görülen çocuğun Asperger sendromuna yakalandığı anlamı çıkarılmamalıdır. Asperger sendromunun tam anlamı ile koyulabilmesi için bu belirtilerin birkaçının birden çocukta görülmesi gerekmektedir. Ayrıca sosyal durumlar içerisinde de çok ciddi problemler görülmesi gerekmektedir.

Asperger Sendromunun Otizmden Farkı

Otizm yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkmasına karşın, Asperger sendromlu çocuklar bebeklik yıllarını diğer bebeklerle aynı sağlıkta geçirir. Otizmde konuşma geriliği varken Asperger sendromunda konuşmaya başlama ve konuşma normaldir. Bilişsel ve dil gelişimi olarak otizmden ayrılır. Otizmli çocuğa göre Asperger sendromlular nispeten daha konuşkan hatta ilgi duyduğu alanlarda aşırı konuşkandır. Toplumla uyumlu olmadıklarını bilirler, otizmli çocuk bunun farkında değildir.

Asperger Sendromu Tedavisi

Asperger sendromu yaşam boyu sürse de uygun ve etkili tedaviler ile belirtileri büyük oranda azaltılır. Çocuğun diğer çocuklar ile etkileşimlerini artırma hedefinde yapılan eğitimler, çocukların kendilerine yetmesini sağlayarak toplumda etkin bir şekilde rol almasına yardımcı olur. Asperger sendromu için uygulanan tedavi, sosyal vasıfları ve iletişimi geliştirmek ile davranış yönetimlerinden oluşmaktadır. Çocuğun gelişimine paralel olarak sürekli ayarlanan eğitim programı okulda sürdüğü kadar evde de devam ettirilmelidir.

Kaynaklar
http://www.e-psikiyatri.com/asperger-sendromu-ve-otizm-27121
http://www.psikolojik.gen.tr/asperger-sendromu.html
Asperger Sendromunun Otizmden Farkı Nedir?

Asperger Sendromunun Otizmden Farkı Nedir?

aspergersendromuOtizmli çocuklar çok erken yaşlarda farklı davranışları ile daha çabuk ayırt edilebilirler. Aşırı ağlama, Göz kontağı kurmama, çevreye ilgisizlik, beslenme sorunları ve davranışlarda bunlara benzer sorunlarla daha çabuk dikkat çekerler. Asperger sendromunun birkaç ortak noktası olmakla birlikte aslında çok farklıdır. Eğer bireyin zihin düzeyi iyiyse genelde sosyal uyumsuzluk sorunları ortaya çıkar. Ancak bunlar çözümsüz değillerdir. Eğer bu alanda iyi eğitim verilirse okul hayatını başarı ile bile bitirebilirler.

Asperger Sendromunun Sonraki Dönemlerde Seyri Ne Olur?

 Aspergerli çocuklar ileriki yaşlarda çalışabilecekleri uygun işler bulabilirler. Yönlendirilerek iyi çalışabilirler. Fakat yüz yüze diyalog gerektirmeyecek, organizasyon, yaratıcılık ve el becerisi gerektirmeyen, zaman baskısı olmayan işlerde çalışabilirler. İşe alınma sürecinde sıkıntı yaşanabilir. Sorulan sorulara uygun olmayan cevaplar verebilirler ve mülakat durumundaki gerginlik başarısız olmaya neden olabilir.Mülakat gerektirmeyen rutin işlerde başarı gösterme oranları daha yüksek olabilir.

 Asperger sendromuna ilgili ortaya çıkabilecek sorunlar nelerdir?

Asperger sendorumuna bağlı olarak ergenlikten itibaren ruhsal sorunlar ortaya çıkabilir. Aspergerli çocuklar yapıları ile ilgili olarak yoğun kaygı duyan bireylerdir. Topluma uyum sağlayamadıklarının farkındalardır. Sendromun otizmden ayrılan bir noktası da budur. İçe kapanıktırlar ama iletişim için isteklidirler. Ne yapacaklarını bilemezler, yaklaşımları genellikle insanları uzaklaştırır. Yaşıtları tarafından dışlanıp, alay edilirler. Depresyona girebilirler. Takıntıları, dikkat bozukluğu aşırı hareketlilik olabilir. Bu sorunların çözümüne yönelik yardım alınması, tedavi edilmesi ve yönlendirilmesi aspergerli çocuğun yaşamını kolaylaştırır. Bu sorunlar tedavi edilmezse sendrom daha da ağırlaşıp çocuğun hayat kalitesini düşürür.

Aspergerli bir çocuğa yaklaşım nasıl olmalıdır?

Her bireyde olduğu gibi aspergerli çocuklarda eğitim çok önemlidir.İletişim, sosyal durumlar vs. gibi konularda davranış eğitimleri alması ve desteklenmesi gerekmektedir.Asperger sendromunda ailelerin eğitim alması, çocuklarına ne şekilde davranacaklarını bilmeleri, çocukla iletişim kurma açısından hayati önem taşır. Aile, çocuğa hangi durumda nasıl davranacağını, sosyal taleple karşılaştıklarında bununla nasıl baş edeceğini, sorun yaratacak durumları tanıtıp, konuşurken nasıl tonlama yapacağını öğretebilir.Aile çocuğun eğitim gördüğü okulları ile işbirliği sağlamalı genel çevresinin bilgilendirilmesini iyi yapmalıdır.Bu doğrultuda Aspergerli çocuklar erişkin yaşa geldiklerinde uygun eğitim ve uygun iş seçmişlerse kendilerine yetebilirler.ASPERGER SENDROMU İLE OTİZM ARASINDAKİ FARKLAR NELER?

Asperger sendromu ve otizm birbirine oldukça benzeyen ancak tipik farklılar gösteren gelişim bozuklukları olarak karşımıza çıkıyor. Genel hatlarıyla incelediğimizde her iki durum da çocukluk döneminde kendini göstermeye başlayan, özellikle de sosyal iletişim ve etkileşimi olumsuz yönde etkileyen bozukluklar.

Bireyin yaşam kalitesini düşüren bu gelişimsel bozuklukların kesin bir tedavisi henüz bulunmuyor. Ancak çeşitli terapi ve çalışmalarla etkileri azaltabiliyor, kişinin sosyal etkileşim ve iletişim becerilerini geliştirmesine yardımcı olabiliyoruz. Bunun için otizm belirtileri olduğunu düşündüğünüz anda çocuklarınızı bir uzmanla bir araya getirmenizde fayda var.

Asperger sendromu ve otizmin arasındaki farklar

Sosyal yaşamı olumsuz etkileyen Asperger sendromu ve otizm arasında birtakım belirgin farklılıklar bulunur. Otizmli bireylerde çoğu zaman dışarıdan gözlenebilen konuşma bozuklukları dikkat çeker. Asperger sendromlu bireylerin ise sözel konuşmalarında genel olarak bozukluk gözlenmez.

Otizmli bireylerin akademik becerileri gelişmemiştir; çünkü otizm, öğrenmeyi zorlaştırır. Asperger sendromlu bireyler ise akademik başarı gösterirler. Kimi zaman bu başarı normal seviyede ilerlerken kimi zaman bazı bireylerde normalin üstünde olarak da kendini gösterebilir.

Bu iki gelişimsel bozukluk arasındaki en belirgin farklardan biri de iletişim kurma isteğidir. Otizmli bireyler sosyalleşmek, insanlarla iletişim kurmak istemezler. Asperger sendromlu bireylerde bu durum daha farklıdır. Asperger sendromlu birey çevresiyle iletişim kurmak, sosyalleşmek ister. Ancak empati ve iletişim yeteneği gelişmemiş olduğu için bunu başaramaz. Dolayısıyla bu durum bireyde üzüntüye de yol açar.

Özellikle ergenlik döneminde ve ilerleyen yaşlarda Asperger sendromlu bireylerde depresyon belirtileri görülebilir.

Asperger sendromu ve otizm belirtileri

Her iki gelişimsel bozuklukta da ebeveynlerin çocuklarındaki sorunu erken tespit ederek profesyonel yardım almaları büyük bir önem taşıyor. Erken teşhis için ebeveynler özellikle 0 – 6 yaş arasında çocuklarını oldukça iyi gözlemlemelidirler.

Eğer çocuk iletişim sıkıntısı çekiyorsa, içine kapanıklık gösteriyorsa, sürekli aynı konuları tekrar ediyor; ancak farklı konulara odaklanmada zorluk yaşıyorsa gelişimsel bir bozukluğa sahip olabilir. Bunların yanı sıra çocukların motor gelişimlerinde gecikme, ses ve ışığa karşı yüksek duyarlılık, göz kontaktı kurmaktan kaçınma da Asperger sendromu ve otizmin sıklıkla görülen belirtileri arasında yer alır.

Otizmin 0 – 3 yaş arasında teşhis edilmesi mümkündür. Ancak Asperger sendromunun çocuklarda 4 – 11 yaşları arasında kendini gösterdiği ve teşhisinin daha zor olduğu söylenebilir. Her çocuğun bireysel farklılıkları bulunsa da bazı yaygın otizm belirtilerinin farkına varıldığında ebeveynlerin çocuklarını çocuk psikiyatrisine götürmeleri önemli bir ilk adım olacaktır.DR FATMA ÖZDEMİR

Lütfen bana ulaşmak için aşağıdaki formu kullanın

Hakan Erenler

Adres: Fatih Mah. Sultan Murat Cad. Akyazı Sk. No:3 Yahyakaptan. 41050 İzmit / Kocaeli

Ofis: GSM: +90 532 063 16 01 GSM:


dr.fatmaozdemireyuder@gmail.com

Her Hakkı Saklıdır

 Fatma Özdemir-Dr PhD ( Klinik Psikoloji - EMDR  Eğitimli)