Dr. Fatma Özdemir Hakkında

dr fatma özdemir

Uluslararası Eğitim Planlama Proje Döngüsü ve Yönetimi

Avrupa Yabancı Diller İngiliz Dil Akademisi Okulu  Londra mezunudur.  İkinci Lisans Eğitimini  Kanada 'da Psikoloji üzerine tamamladı. Yüksek Lisans Eğitimini İngiltere de  Klinik Psikoloji olarak tamamlayan Fatma ÖZDEMİR, Doktoral program olarak Londra da  Klinik Psikoloji olarak öğrenimini tamamlamıştır.

 EMDR ( Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır.) Eğitimini DBE tamamlayarak EMDR terapisine göre rahatsızlıkların, olumsuz duygu, düşünce, davranış ve kişilik özelliklerinin arkasında uyum bozucu, işlev bozucu, işlenmeden ve izole bir şekilde depolanmış bu tür anılar yatar. Kişinin kendisi ile ilgili olumsuz inançları (örn: Ben aptalım), olumsuz duygusal tepkileri (başaramamaktan korkma) ve olumsuz somatik tepkileri (sınavdan önceki gece karın ağrısı) problemin kendisi değil, semptomları, bugünkü dışavurumlarıdır. Bu olumsuz inanç ve duygulara yol açan işlenmemiş anılar şimdiki zamandaki olaylar tarafından tetiklenmektedir.

Doğal afetler, büyük kazalar, kayıplar, savaş, taciz, tecavüz gibi önemli travmaların yanı sıra, başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta yaşanan ve etkisi travmatik olan her tür yaşantı; günlük hayatta aile, okul, iş çevresinde yaşanan olumsuz olaylar, şiddete maruz kalmalar, aşağılanmalar, reddedilmeler, ihmal ve başarısızlıklar işlenememiş anılar arasında yer alabilirler.

EMDR, bu tür izole anıların işlenmesini sağlayan fizyolojik temelli bir terapidir. Beynin zamanında yapamadığı işlemi yapmasını sağlar. Kilitli kalmış anı ile diğer anı ağları arasında ilişki kurulması, öğrenmenin sağlanarak bilginin adaptif bir şekilde depolanması mümkün olur. Danışan artık rahatsız olmaz ve anıyı yeni ve sağlıklı bir perspektiften görür.

EMDR terapisi ile sadece semptomlar ortadan kalkmaz. Yeni bakış açısının kazandırdığı pozitif inançlar ve olumlu duygular kişinin kendisine, ilişkilerine, dünyaya bakışını da olumlu yönde değiştirip kişisel gelişim sağlar.

EMDR Hangi Sorunları Tedavi Edebilir?

EMDR'ye göre psikolojik ve/veya psikosomatik rahatsızlıkların çoğunluğunun işlenmemiş anılara bağlı olması, klinik uygulama alanını giderek genişletmiş, bir çok sorunun verimli ve hızlı bir şekilde tedavisinin sağlandığı görülmüştür.

• Kişilik Bozuklukları
• Panik Bozukluğu
• Kaygı Bozuklukları
• Depresyon
• Komplike Yas
• Disosiyasyon
• Rahatsız Edici Anılar
• Fobiler
• Ağrı Rahatsızlıkları (Migren, Fibromiyalji)
• Yeme Bozuklukları
• Performans Kaygısı
• Stres ile Başa Çıkma
• Bağımlılıklar (Alkol, Madde, İnternet gibi)
• Cinsel ve/veya Fiziksel Taciz
• Beden Algısı Bozuklukları
• Cinsel İşlev Bozuklukları
• Davranım Bozuklukları ve Özgüven Sorunları
• Kompleks Travma

Bu eğitimleri takiben; Nöro-Psikoloji nin öneminin farkındalığının Psikoterapide önemini vurgulayarak ; (Nöropsikoloji, beyinde gerçekleşen biyolojik süreçleri, psikolojik süreçler ile ilişkilendiren bir bilim dalıdır. Temelinde Psikoloji, Fizyoloji ve Biyolojik Psikoloji alanlarını da içerisinde barındıran Nöropsikoloji, gözlemlenebilir beyin faaliyetleri ve zihin arasındaki bağlantının anlamlandırılması esnasında oldukça önemli rol bir oynamaktadır. Bununla birlikte Nöropsikoloji, bu bağlantının sağlanabilmesi aşamasında çoğunlukla EEG, fMRI, PET gibi cihazlar ile elde edilen bilimsel verileri kullanmaktadır. Beyinden elde edilmiş olan bilimsel veriler ile Psikoloji bilimini harmanlayan Nöropsikoloji, bu alanda yeni yaklaşım ve fikirler ortaya koymaktadır. Nöropsikoloji araştırmalarında insan davranışlarının önemli bir yeri bulunmaktadır. Bunun nedeni ise davranışın Nöropsikoloji’de beyin ve zihninin ölçümlenebilir dışa vurumundan kaynaklanmasıdır. Buna bağlı olarak, Nöropsikoloji’nin çalışma alanları arasında beyin-davranış ilişkilerinin de var olduğunu söylemek mümkündür.) kazanımlarının vakıalarda olumlu tedavi gözlemlenmektedir uzmanlar tarafından.  Neurobiofeedback (Nöroterapi) yöntemlerini ;Özellikle stresi, depresyonu yenmekte güçlük çeken insanlarda, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gösteren çocuklarda başarı ile uygulandığı kaçınılmaz bir gerçektir bilimsel verilere  ve edinilen deneyimlere göre. Bu konuda uzman olarak vakılarda aktif olarak; Özellikle stresi, depresyonu yenmekte güçlük çeken insanlarda, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gösteren çocuklarda başarı ile uygulandığı gözlemlenmektedir.   Silva Life System program , Silva Metod eğitimini International Headquartesrs LAREDO. TEXAS. U.S.A . eğitim belgesini alarak eğitimini başarıyla  tamamlamıştır.

Çocuk gelişim, Travma sonrası stres ve çocukluk çağı travmalarının yaşam boyu sonuçları alanında hizmet vermektedir. Dijital Çağda Anne Baba Olmak, Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tedavileri Eğitimi ‘ Etkili İletişim ve Beden Dili ‘ ‘ Çocuk Ergen ve Aile İçi Etkili İletişim ‘ ' Ergenlik döneminde aile içi iletişim, Ergenlik döneminde yaşanılan sosyal kaygılar ve çözüm yolları' ' Aile Ahlakı ve Çocuklardaki Ahlaki Gelişim'‘ Çoklu Zeka Kuramı’ gibi bir çok önemli eğitimler alarak ve etken bir şekilde eğitimler de vermeye devam etmektedir. 

Marmara Üniversitesi ve Bakanlık iş birliği konsorsyumuna bağlı olarak  İşyeri Klinik Psikolokluğu  eğitimi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa  Fakültesinde Aile içi İletişim ve Danışmanlık Aile Çift Evlilik  ilişki Aile Danışmanı ünvanını alarak;

( MEB ve Sağlık Bakanlığı Konsorsiyumu iş birliği Aile İçi İletişim Sertifikasına bağlı olarak ) Alternatif Ölçme Değerlendirme Teknikleri, Portfolyo Oluşturma ve Uygulama Aşamaları, Check-list ve Rubric Oluşturma Kriterleri ile ilgili çalıştaylarda sunumlar yaptı. PYP felsefesini içselleştirip eğitim yaklaşımımıza entegre etmemiz gerektiğini düşüncesi ile, ortak planlama ve disiplinler arası geçişlerin gereği gibi düzenlenmesi, öğrenmenin kalıcı olmasında ve öğrenenin aktif şekilde süreç içinde yer almasında etkili çalışmalar yürüttü .  M.E.B   bağlı Eğitim Kurumlarından  Aile Danışmanlığı yetki belgesini alarak etkin bir şekilde hizmet vermektedir.

Moodist Psikiyatri & Nöroloji Hastanesi Klinik Uygulama Psikopatoloji & Erişkin Testleri Eğitimi ; Psikopatoloji Eğitimi,Psikoterapötik Müdahaleler,Klinik Gözlem ve Uygulama, Erişkin testleri Eğitimini başarıyla tatamlayarak ;

  Psikiyatride Kullanılan Ölçek ve Kısa Testler

♦ Beier Cümle Tamamlama Testi
♦ SCL 90 – R Ruhsal Belirti Tarama Listesi
♦ KSE Kısa Semptom Envanteri
♦ Beck Anksiyete ve Beck Depresyon Ölçekleri

 Yetişkin Zeka Değerlendirmesi ve Kognitif Tarama
♦ Kent EGY • Porteus Labirent Testleri
♦ Standardize Mini Mental Test

DENVER II GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ VE RAPORLAMA ( Hacattepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocok Nörolojisi / Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği ) Eğitim Uygulama

WISC-R ÇOCUKLAR İÇİN ZEKA ÖLÇEĞİ - UYGULAMA VE RAPORLAMA

MOXO  | Dikkat Testi | Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Testi

NÖROPSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME TEST UYGULAMA VE RAPORLAMA

ÇOCUK DEĞERLENDİRME Peabody Resim Kelime Tanıma Testi (2-12 yaş) , Resim Çizme Testleri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi (5YAŞ 6 AY-11 yaş), Cümle Tamamlama Testi (Beier) (7 yaş üzeri), Duygudurum Ölçekleri (9-14 yaş).

MMPI Testini Uygulama, Yorumlama ve Raporlama düzenleyerek konsültasyon sağlamaktadır.


OLCIEB ( Cyprus Oxford Language Center International Examining Body )  Teacher Training ve NLP eğitimleri aldı. 

Kıbrıs da OLC Cyprus İEB’ de genel koordinatör olarak yaklaşık 14 yıl görev yaparak ve hala aktif olarak hizmet vermekte olup Türkiye Erzurum’a atanarak bir çok Okullar da Yabancı Diller ve Eğitim Koordinatörü olarak hizmet vererek ( Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve PAUSEM Sürekli Dil Eğitim Merkezi ,Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesin de Tıbbı Teknik Terimler üzerine uzman olarak dersler verdi . ( TUS ve YDS ) bununla birlikte Dünya Sağlık Örgütün de birçok başarılı projelerde yer aldı. Atatürk Üniversitesin de ATA TEKNO kente Üniversite üst yönetim kurulu kararı ile Ulusal ve Uluslararası proje koordinatörü olarak 4 yıl hizmet verdi.2011 yılına Winter Universiade FISU heyetinde  ek hizmetler de bulundu. 2011 yılından sonra Kocaeli’ne yerleşerek Kocaeli Üniversitesi’nde ücretli akademisyen olarak hizmet verdi ve bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü iş konsorsiyumlarına bağlı iş birliği protokolleri doğrultusunda uluslararası projelerde görev almaktadır. ( PCM / Project Cycle Management Training Certificate of Attendance LLP/ EuropeanUnionLong Life Learning programme) Bir çok Eğitim Kurumunda Uluslararası Eğitim Planlama Proje Döngüsü ve Yönetimi Genel Danışmanı,OLC Cyprus ıeb London  BTCE ALTE  Türkiye Eğitim Uzmanı Ve Deneticisi   olarak hizmet vermektedir. İstanbul Özel Yetenekli Çocukların Eğitimi ve Eğitmen Eğitimi ' Güngören Yetenekler' adlı ISTKA tarafından yürütülen projenin akademik kadrosunda halen proje yürütücüsü olarak hizmet vermektedir. Unesco ASP net / Unucef  kapsamında çocuk hakları üzerine bir çok başarılı projede yer almıştır.


Ekip Arkadaşlarımız

  • Yrd. Doç. Dr. Hasan SEZEROĞLU
  • Uz. Dr. Hüseyin Yıldız
  • Prof. Dr. Özgür YORBİK
  • Uzm. Klinik Psk. Mustafa Ozan ÜNLÜ

dr fatma özdemir

AB projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü

DR FATMA ÖZDEMİR

Lütfen bana ulaşmak için aşağıdaki formu kullanın

Hakan Erenler

Adres: Fatih Mah. Sultan Murat Cad. Akyazı Sk. No:3 Yahyakaptan. 41050 İzmit / Kocaeli

Ofis: GSM: +90 532 063 16 01 GSM:


dr.fatmaozdemireyuder@gmail.com

Her Hakkı Saklıdır

 Fatma Özdemir-Dr PhD ( Klinik Psikoloji - EMDR  Eğitimli)