Hizmet içi eğitimler

Hizmet içi eğitimler

Hizmet içi eğitimler


“Aile ve Çocuk Seminerleri’ düzenlememizdeki amacımız; ailenin güçlendirilmesini sağlamaktır. Mutlu ailelerden oluşan bir toplumda bireyin, ailenin ve toplumun değişime hazırlıklı olması, değerlerin güçlendirilmesi için gerekli altyapının sağlanmasına katkıda bulunmak üzerimize düşen en önemli görevimizdir” 

 “Biliyoruz ki eğitim ailede başlar. Bir çocuk için en büyük şans, her açıdan kendisini besleyen bir aileye sahip olmasıdır. Bugün için ailelerimizde iletişimin azaldığı, kalitesizleştiği ve yüzeysel bir hale geldiğine dair örnekleri görüyoruz. ‘Çocuk ile Doğru İletişim’ seminerimiz ile aileyi bilinçlendirmeyi, ‘Ergenlik Psikolojisi’ konusu ile gençliğe adım adan çocuklarımızın kendilerini tanımalarına ve geleceğe sağlıklı adım atmalarına destek olmayı amaçlıyoruz. Seminerlerimiz, aile bireylerinin farkındalığını arttırmasına ve problemlerinde doğru çözümler üretmesine rehberlik edecektir” ( Tüm hizmet içi seminerler alanında uzmanlar tarafından verilmektedir)

 Hizmet içi eğitimler


EĞİTİM KURUMLARINA (KREŞLER, ANAOKULLARI, OKULLAR,  BELEDİYELER) YÖNELİK VERİLEN HİZMETLER

 Anne-Baba Okulu

 Hızlı Okuma

Yaşam Oyunları: Ebeveynlik Atölyesi

Etkili Anne Baba Olma

Hafıza Geliştirme Teknikleri

Öğrenme Ve Algılama Sorunları

Dikkat Ve Konsantrasyon Sağlama Becerileri

Sınav Kaygısını Azaltma

Motivasyon Semineri

Okul Öncesi Dönemde Dil Gelişimi Ve Konuşma Bozuklukları

Okul Olgunluğu Ve Okula Hazırlık Amacıyla Veliyi Yönlendirme

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar: Otizm

Çocuklarda Zarar Verici Davranışlar Ve Çözümleri

Çocukta Psikolojik Gelişim Dönemleri

Anne Baba Çocuk İletişimi

Çocuklarda Duygusal Davranışsal Problemler Ve Çözüm Önerileri
 

Çocuklarda Cinsel Gelişim Ve Eğitim

Çocuk Olmak Ve Oyun Terapisi

Çocukluktan Yetişkinliğe Yansımalar

Gelişimsel Yetersizlikler Ve Özel Eğitim

Yaşam Boyu Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu

Aile Olabilmek, Evli Kalabilmek / Evlilikte Mutlu Olmanın Yolları

Beden Dili Ve Öfke Kontrolü

Eğitim Yönetiminde Liderlik

Beden Dili Mesajları Ve Beden Dilini Okuma Becerisi

İmaj Oluşturma Yolunda Etkili Düşünme Biçimleri…
OKUL ÖNCESİ- KREŞ (0-6 YAŞ) YÖNELİK SEMİNERLERİMİZ

Okul Öncesi Dönem Çocuğunun Genel Gelişim Özellikleri ve Sorunlu Davranışı Anlama 3 - 6 Yaş Döneminde Temel Alışkanlıklar: Uyku, Yemek Yeme ve Tuvalet Eğitimi Sorumluluk Duygusu Nasıl Kazandırılır?

Okul Öncesi Dönemden İlköğretime Geçiş ve Okul Olgunluğu

Okul Öncesi Dönem Çocuğunun Sosyal Gelişimi ve Arkadaş İlişkileri

Aile İçi İletişimde Uygun Tutum ve Davranışlar, Disiplin Anlayışı, Ödül ve Cezanın Yeri

Çocuğunuzu Yeni Kardeşe Hazırlarken

Kardeş Çatışmalarını Azaltmanın Yolları

Cinselliği Nasıl Anlatalım?

Çocuğumuzla Ne Oynayalım Nasıl Oynayalım?

Çocuklara Güven Duygusu Nasıl Verilmelidir?

Boşanmanın Çocuk Üzerindeki Etkisi ve Boşanma Sonrası Ebeveyn Olmak

Bilgisayar ve Medyanın Çocuk Gelişimine Etkisi

Çalışan Anne ve Çocuğu

Çocuğunuza Duygularını İfade Etmesini Nasıl Öğretirsiniz?

Çocukluk Dönemi Korkuları

Çocuğun Okula Uyumunun Desteklenmesi…

 

İLKÖĞRETİME YÖNELİK SEMİNERLERİMİZ

 

Öğretmenlere Yönelik Hazırlanan Seminerlerimizin Konu Başlıkları

İlköğretimde Öğrenme Sorunları ve Dikkat Eksikliği Yaşayan Çocukların Belirlenmesi

Uyum Sorunları Gösteren (Hareketlilik, Yıkıcı Davranışlar, İçe Dönüklük ve Özgüven Sorunları) Çocuklara Yönelik Sınıf İçi Müdahaleler

Sorun Durumlarına Yönelik Aile İle İletişim Kurma ve Aileyi Yönlendirmede Uygun Öğretmen Tutumları

Düşünme Becerileri ve Yeni Bir Şey Geliştirmeyi Destekleyici Öğretmen Tutumları

Çocukluk Dönemi Problemleri ve Çözüm Yolları

Çocuk ve Ergen Gelişimi

Kullanılabilecek Öğretim Modelleri

Çoklu Zeka ve Destekleyici Etkinlikler

Sınıftaki "Farklı" Çocuklar

Mesleki Rehberlik

Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma Yolları

Gençlerde Madde Kullanımı ve Ailenin Önleyici Rolü…

 

Velilere Yönelik Hazırlanan Seminerlerimizin Konu Başlıkları

Okul Çağı Çocuğunun Gelişim Özellikleri ve Sosyal, Duygusal, Fiziksel ve Zihinsel Gelişimine Ailenin Katkısı

Aile İçi Etkileşimde Anne ve Baba Olarak Rollerimiz, Evde Disiplini Sağlama Yolları

Çocuğun Akademik Çalışmaları (Ders Çalışma, Ödev Yapma gibi) Erteleme Nedenleri ve Bu Konuda Ev Ortamında Yapılabilecek Düzenlemeler

Dikkat ve Konsantrasyon Becerilerinin Ev Ortamında Desteklenmesi ve Ders Çalışma Yöntemleri Hakkında Çocuğu Yönlendirebilmek

Sorumluluk Duygusu Nasıl Kazandırılır?

Ergenlik Dönemi Problemleri ve Çözüm Yolları

Bilgisayar ve Medyanın Çocuk Gelişimine Etkisi

Çocuğunuza Duygularını İfade Etmesini Nasıl Öğretirsiniz?

Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma Yolları…

 

ORTAÖĞRETİME YÖNELİK SEMİNERLERİMİZ

Öğretmenlere Yönelik Hazırlanan Seminerlerimizin Konu Başlıkları

Sınav Kaygısı Yaşayan Çocukların Belirlenmesi ve Okul Ortamında Destekleyici Çalışmalar

Ergenlik Döneminde Gelişen Kişilik Özelliklerinin Akademik Ortama Yansıması

Mesleki Rehberlik

Gençlerde Madde Kullanımı ve Ailenin Önleyici Rolü

 

Velilere Yönelik Hazırlanan Seminerlerimizin Konu Başlıkları

Ergenlik Döneminde Kişilik Gelişimi ve Genel Gelişim Özellikleri

Sınav Kaygısı İle Başa Çıkabilmede Aile Desteğinin Önemi, Doğru Tutum ve Davranışlar

Ergenlikte Öfke ve Baş Etme Yollarında Ailenin Desteği.

Ergenlerde Kaygı Sorunları ve Depresif Duygu Durumunda Aile Desteği vb. konularda psikolojik destek sağlanmaktadır.

 DR FATMA ÖZDEMİR

Lütfen bana ulaşmak için aşağıdaki formu kullanın

Hakan Erenler

Adres: Fatih Mah. Sultan Murat Cad. Akyazı Sk. No:3 Yahyakaptan. 41050 İzmit / Kocaeli

Ofis: GSM: +90 532 063 16 01 GSM:


dr.fatmaozdemireyuder@gmail.com

Her Hakkı Saklıdır

 Fatma Özdemir-Dr PhD ( Klinik Psikoloji - EMDR  Eğitimli)