Ergenlik Döneminde Aile İçi İletişim,Ergenlik döneminde Yaşanılan Sosyal Kaygılar ve Çözüm Yolları

Ergenlik Döneminde Aile İçi İletişim,Ergenlik döneminde Yaşanılan Sosyal Kaygılar ve Çözüm Yolları

Ergenlik Döneminde Aile İçi İletişim,Ergenlik döneminde Yaşanılan Sosyal Kaygılar ve Çözüm Yolları


Ergenlik döneminde sık karşılaşılan ve gençlerin sağlık ve iyilik hallerini tehdit ettiği kabul edilen, cinsel davranışlar, madde kullanımı,şiddet davranışları ile ilişkili risk ve koruyucu etkenler.Sağlıklı genç gelişimi.Ergenlerin sağlıklı gelişimini kişisel ve ailesel özellikler, eğitim aldıkları kurumunun kalitesi ve içinde yaşadıkları toplum etkileyebilir.Sağlıklı gelişim açısından en büyük risklerden biri ise ergenlerin davranışlarıdır.Yirminci yüzyılın ikinci yarısından başlayarak toplumların yaşam biçimlerinde gözlenen hızlı değişim, ergenlerin sağlık ve iyilik hallerini tehdit etmektedir.Köyden kente göç, aile yapısındaki değişimler, işsizlik, fakirlik ve eğitim sistemi çocukları ve özellikle ergenleri toplumun risk altındaki önemli gruplarından biri haline getirmiştir. Çocukluktan erişkin döneme geçişte zorluk yaşama olasılığı en yüksek olan ergenler:Fakirlik içinde yaşayanlar,Kronik bir hastalığı olanlar,Fiziksel, cinsel ya da duygusal istismara uğrayanlar,Ebeveynlerinde madde bağımlılığı ya da akıl sağlığı sorunları olanlar, Öğrenme güçlüğü olanlar,Cinsel kimlik oluşumunda sıkıntı yaşayanlardır.Ergenlik Döneminde Aile İçi İletişim,Ergenlik döneminde Yaşanılan Sosyal Kaygılar ve Çözüm Yolları

DR FATMA ÖZDEMİR

Lütfen bana ulaşmak için aşağıdaki formu kullanın

Hakan Erenler

Adres: Fatih Mah. Sultan Murat Cad. Akyazı Sk. No:3 Yahyakaptan. 41050 İzmit / Kocaeli

Ofis: GSM: +90 532 063 16 01 GSM:


dr.fatmaozdemireyuder@gmail.com

Her Hakkı Saklıdır

 Fatma Özdemir-Dr PhD ( Klinik Psikoloji - EMDR  Eğitimli)